تائید شرکت آزمونگران غیر مخرب دارکوب به عنوان شرکت دانش بنیان

تائید شرکت آزمونگران غیر مخرب دارکوب به عنوان شرکت دانش بنیان

۰۶ آبان ۱۳۹۶ | ۰۸:۴۳ کد : ۱۶۲۱ اخبار دانشگاه
شرکت آزمونگران غیر مخرب دارکوب پس از تائید صلاحیت از طرف معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان شرکت دانش بنیان معرفی گردید. هر سه محصول این شرکت شامل دستگاه توموگرافی درخت TOMOTREE، ماشین درجه بندی چوب و ndt-lab تائیدیه دانش بنیان را دریافت نمودند.
تائید شرکت آزمونگران غیر مخرب دارکوب به عنوان شرکت دانش بنیان

شرکت آزمونگران غیر مخرب دارکوب پس از تائید صلاحیت از طرف معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان شرکت دانش بنیان معرفی گردید.
هر سه محصول این شرکت شامل دستگاه تست درخت توموتری، ماشن درجه بندی چوب و ndt-lab تائیدیه دانش بینان را دریافت نمودند.