اخبار دانشگاه

تائید شرکت آزمونگران غیر مخرب دارکوب به عنوان شرکت دانش بنیان
تائید شرکت آزمونگران غیر مخرب دارکوب به عنوان شرکت دانش بنیان

تائید شرکت آزمونگران غیر مخرب دارکوب به عنوان شرکت دانش بنیان

شرکت آزمونگران غیر مخرب دارکوب پس از تائید صلاحیت از طرف معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان شرکت دانش بنیان معرفی گردید. هر سه محصول این شرکت شامل دستگاه توموگرافی درخت TOMOTREE، ماشین درجه بندی چوب و ndt-lab تائیدیه دانش بنیان را دریافت نمودند.

ادامه مطلب
شهرداری تهران اگر از این ایده خبر داشت، درختان کهنسال خیابان ولیعصر را قطع نمی‌کرد / پروژه ای در واحد کرج
شهرداری تهران اگر از این ایده خبر داشت، درختان کهنسال خیابان ولیعصر را قطع نمی‌کرد / پروژه ای در واحد کرج

شهرداری تهران اگر از این ایده خبر داشت، درختان کهنسال خیابان ولیعصر را قطع نمی‌کرد / پروژه ای در واحد کرج

شهرداری تهران اگر از این ایده خبر داشت، درختان کهنسال خیابان ولیعصر را قطع نمی‌کرد / پروژه ای در واحد کرج

ادامه مطلب