محصولات

لیست محصولات شرکت آزمونگران غیر مخرب دارکوب:

 

  1. دستگاه توموگرافی درخت سرپا TOMOTREE System  :
    این دستگاه توسط کارشناسان شرکت از روی نمونه خارجی آن بومی سازی گردیده و قطعات آن بطور کامل برای اولین بار در ایران طراحی و ساخته شده است. مقایسه نتایج به دست آمده از دستگاه توموتری ایرانی و نمونه خارجی آن در شرایط یکسان نشان می دهد دقت و حساسیت نمونه ایرانی از دستگاه خارجی بهتر است.
    در این روش سنسورهایی دور تنه درخت در قسمت های که احتمال پوسیدگی وجود دارد، نصب می شود. با ضربه روی تک تک سنسورها و دریافت اطلاعات زمان طی مسیر صدا در تنه درخت و تحلیل داده ها تصویری از مقطه درخت و نواحی پوسیده نمایش داده می شود.    علاوه بر آن، با محاسبه خواص مکانیکی درخت، میزان مقاومت درخت در برابر باد به دست آمده و  شناسنامه سلامت درخت صادر می شود.
  2. دستگاه NDTlab :
    برای اندازه گیری خواص مکانیکی مواد تیری شکل ایزوتروپیک مثل فلزات و ارتوتروپیک مثل چوب استفاده می شود.

کاربر صدای ارتعاش طولی و خمشی تخته و یا الوار را می گیرد و ابعاد و اندازه های آن را نیز در نرم افزار سیستم وارد می کند. سیستم بر اساس تئوریهای ارتعاشی، پارامترهای مکانیکی دینامیک چوب را محاسبه می کند.


 
3- دستگاه درجه بند چوب TimberGrader :
برای درجه بندی چوب آلات و الوار مطابق استاندارد ملی ISIRI9854 و استاندارد اروپایی EN338

در آخرین نسخه به روز رسانی شده سیستم ایرانی درجه بند چوب کاربر ابعاد و اندازه های فیزیکی تخته و الوار را در نرم افزار دستگاه وارد می نماید. سپس اقدام به ضبط صدای ارتعاش طولی و خمشی حاصل از تحریک ضربه چکش می نماید. نرم افزار با تلفیق پارامترها ی چشمی و دینامیکی مقادیر اصلاحی مقاومتهای مکانیکی چوب آلات را محاسبه و با جداول استاندارد مقایسه می نماید. این سیستم هم درجه چوب را مطابق استاندارد اعلام نموده و هم اظهار می نماید که الوار مورد آزمون چند درصد معایب مخفی دارد.

روش برآورد مدول الاستیسیته و سایر پارمترهای آکوستیکی و مکانیکی برگرفته از تالیفات بین المللی پدیدآورنده می باشد.


 

 

Sari-Plane

Sari-populus