سفارش کالا و خدمات

 جهت سفارش کالا و خدمات و کسب اطلاعات تکمیلی  از طریق  ایمیل :darkoob@kiau.ac.ir و یا کانال تلگرام @dndtenterpriseبا شرکت آزمونگران غیر مخرب دارکوب تماس حاصل نمایند.